Výbor ČSI
Aktuality / Novinky
Stanovy
Přihláška
Vzdělávací akce
Kontakty
Referenti

Úvod

Motto: Kvalitně připravený tým - vítězství pro pacienta
 


 

Společně ve vzdělávání...

 
 


  
    


        ...společně k úspěchu
       Mediální partneři    
 

Česká společnost pro implantologii 

16.11.2006 byla založena Česká společnost pro implantologii - ČSI při Stomatologické klinice 3. LF UK
v Praze. 

Hlavním cílem společnosti je systematické vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti v oboru dentální implantologie členů i nečlenů této společnosti
Za tímto účelem je vypracován Studijní plán pro dentální implantologii - Curriculum implantologie a plán Průběžného vzdělávání v dentální implantologii - Continuum implantologie. Oba tyto programy vycházejí ze spolupráce a zkušeností německé implantologické společnosti Deutsche Geselschaft für Implantologie - DGI a Implantologische Geselschaft für Zahnärzte - IGZ. 

Připraveny jsou i vzdělávací programy pro protetické ošetřování implantologických pacientů, tedy pro zubní techniky a lékaře zabývající se protetikou, pro dentální hygienistky a sestry spolupracující s lékaři - implantologi a pečující o pacienty se zubními implantáty. Naší snahou je, aby vzdělání v oboru dentální implantologie dosáhlo určité odbornosti a kvality u všech zájemců o tento obor a implantologie se stala týmovou prací. Česká společnost pro implantologii - ČSI chce a nabízí spolupráci v oboru dentální implantologie a v oborech s ní souvisejících , Implantologickému klubu ČR, všem odborným společnostem (společnost pro maxilofaciální chirurgii, parodontologická, ortodontická...), kolegům,pracovištím a organizacím (Komora zubních techniků, Asociace dentálních hygienistek, Česká asociace sester...) nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Toto vzdělávání je založeno na dobrovolnosti a není podmínkou pro zavádění dentálních implantátů. 

Absolventům systematického vzdělávání bude vystaven certfikát o získané odbornosti v oboru dentální implantologie. 


Za Českou implantologickou společnost 

Prof. MUDr. T. Németh Dr.Sc. 
Doc. MUDr. E. Gojišová 
MUDr. J. Hrkal 
Dr. R. Streckbein
Dr. R.Hassenpflug