Výbor ČSI
Aktuality / Novinky
Stanovy
Přihláška
Vzdělávací akce
Kontakty
Referenti

Referenti


Dr. Karl-Ludwig Ackermann
Specialista na ústní chirurgii ve společné praxi s Dr. Axelem Kirschem v Filderstadt.
Od roku 1980 - klinická výzkumná činnost v oblasti dentální implantologie.
Odborné zájmy: orální rehabilitace, parodontologie, dentální implantologie, Perio-Implantat- Prothetik –Koncept, pre-protetická chirurgie.
Mezinárodní referent a pedagog.
Člen představenstva Německé společnosti pro implantologii (DGI).
Člen představenstva Německé společnosti dentální, orální a maxilofaciální chirurgie (DGZMK).
Uznávaný odborník v parodontologii EDA (European Dental Association).
Přednáší na Akademii pro praxi a vědu (APW) v rámci Německé společnosti dentální, orální a maxilofaciální chirurgie (DGZMK).
Člen redakční rady časopisu Journal of dentální implantologie (ZZI).
Od června 2004 hostujícím profesorem na univerzitě v Nippon Dental, Niigata.
Od května 2005, docent na Steinbeis-Hochschule Berlin.
Četné publikace ve všech výše uvedených oblastech zubního lékařství
 
 
 
 
 
Dr. med. Dr. med. dent. Rainer S. R. Buch
1989-1996 studium všeobecného lékařství univerzita Mainz
1996-2000 studium zubního lékařství univerzita Mainz
1996-2000 asistent na cévní chirurgii Mainz
2000-2004 klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Mainz
2004 specializace implantologie, parodontologie – DGI
2005 specializace v obličejové chirurgii
2006 specializace v plastické chirurgii
2004-2006  vedoucí lékař pro implantologii Klinika a poliklinika pro ústní, čelistní a obličejovou univerzita Regensburg
Od 2006 Dr. Horst Schmidt Klinik pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii Wiesbaden
2008 certifikovaný referent pro implantologii BDZI, DGMKG, BDO, DGI, DGZI

Bohatá přednášková a publikační činnost v oblasti implantologie – národní a mezinárodní
 
 
 
 
 
Prof. DR. med. Dent. G. J. Dhom
1974 - 1976 Vědecký pracovník výzkumného ústavu- Mannheim
1985 Lékař – Praxe pro Orální chirurgii v Ludwigshafenu Praxis Prof. Dr. Dhom & Partner
2004 Vedoucí vzdělávacího programu-„ Science in Oral
Implantology", první Master of Science- v Německu
2006 Profesor na Steinbeis-Hochschule Berlin
2003 - 2006 Předseda Akademie Praxis und Wissenschaft
2003 - 2009 Člen předsednictva -Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde (DGZMK)
2004 - 2006 Vicepresident der Deutschen Gesellschaft für Implantologie - DGI
2006 - 2009  President Deutschen Gesellschaft für Implantologie
2009 - 2012 Pastpresident předsednictva Deutschen Gesellschaft für
Implantologie-DGI

Bohatá přednášková, vzdělávací a publikační činnost – národní i mezinárodní
 
 
 

Doc. MUDr. Eva Gojišová
Pracoviště: 
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova, Praha 10

Vzdělání:
1974 - Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, obor stomatologie
1978 - atestace I. stupně
1988 - atestace II. stupně
2001 - jmenování docentem v oboru stomatologie

Zaměstnání:
1974    Sekundární lékař na Stomatologické klinice FN Olomouc
1977    Samostatně pracující lékař na stomatologickém oddělení OÚNZ
            Praha 4
1987    Sekundární lékař na Odd. záchovné stomatologie II. Stomatologické
            kliniky UK Praha 2
1991    Externí učitel na stomatologickém odd. 3. LF UK Praha 10
1992    Odborný asistent Stomatologické kliniky 3. LF UK s částečným
            úvazkem pro LPP činnost FNKV Praha
1995    Pověřená vedením Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV
            Praha 10
2003    Jmenování přednostkou Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV
            Praha
2009    Víceprezidentka ČSI

Bohatá pedagogická činnost a vědecko-výzkumná činnost.
 
 
 
 
Dr. med. dent. Rainer Hassenpflug
1979 - 1987 Studium Lékařské fakulty a mediciny v Kielu a Marburgu
studium Zubní lékařské fakulty ve Freiburgu
1987 - 1989 další vzdělávání v oboru čelistní chirurgie
1990 Promoce na neurochirurgii v oboru - Náhrady kosti
1994  podílel se na vývoji Compress Implantatsystem
1995 - 2005 znalec pro implantologii BdiZ - (Bundesverband
der niedergelassenen implantologisch Tätigen
Zahnärzte in Deutschland e.V.)
1995 - 2008 znalec pro implantologii a chirurgii při Zemské
komoře zubních lékařů Rheinland-Pfalz
1998 předseda IGfZ
1999 předseda IZI - vzdělávání lékařů a zubních techniků
2006 zakládající člen ČSI - České společnosti pro implantologii
člen DGZMK-Deutsche Gesselschaft für Zahn-
Mund- und Kieferheilkunde
DGI - Deutsche geselschaft für Implantologie
DGZH - Deutsche Gesselschaft für zahnärztliche Hypnose
EAO - European Association for Osseointegration
DGOI - Deutsche Gesselschaft für Orale Implantologi
ČSI - Česká společnost pro implantologii
 
 


Dr. med. Dr. med. dent. Helmut Hildebrandt
1980 -1986 Lékařská fakulta všeobecného lékařství Universita Mainz
1986 - 1990 Fakulta zubního lékařství - Universita Mainz
1987 Approbace 
1990 Promoce 
1993 Promoce 
1990 - 1995 Studium Ústní-čelistní a obličejové chirurgie
a plastické chirurgie - Main
2001 Studium implantologie na University of California - Los Angeles
Člen - DGZMK - Deutsche Gesellschaft für Implantologie
im Zahn -,Mund- und Kieferbereich DGL -Deutsche
Geslleschaft für Laserzahnheilkunde
Hlavní jeho specializací je plánování v oblasti implantologgie a v obličejové chirurgii, simulační techniky a technologie, software, rekonstrukce, regenerace a techniky v implantologii a obličejové plastické chirurgii. Bohatá publikační a přednášková činnost – národní i mezinárodní.
 
 
MUDr. Jiří Hrkal
1980    Absolvoval LF UK v Plzni v roce 1980
Zabýval se především protetikou a dětskou stomatologií, úrazy zubů a dětskou protetikou.
1992    Založil soukromé stomatologické centru HDC-Kladno
1998    Specializuje se v oboru dentální implantologie a implantologická
            protetika.
2004    Získal specializaci pro péči ve stomatochirurgii.
2003    Specializuje se na využívání digitální tomografie ve stomatologii, na
            plánování a navigaci v dentální implantologii.
2003    Člen IGZ - Implantologische Geselschaft für Zahnärzte.
2005    Člen DGI - Deutsche Geselschaft für Implantologie
2006    Člen České společnosti pro implantologii
2009    Viceprezident České společnosti pro implantologii

Přednáší implantologickou tématiku na domácích i zahraničních
sympoziích a seminářích. Publikuje v odborných časopisech.
Působí jako školitel v oblasti digitální tomografie NewTom a
implantologie (Compress Implantant Systém, Bone Management..)

 
 
Dr. Gerhard Michael Iglhaut
Docent - Steinbeis - Hochschule Berlin
Docent - Georg August Universität Göttingen
Docent - Semmelweis Universität Budapest
Specialista v oboru Parodontologie (EDA)
Více prezident Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGI)

1977 - 1982    Studium zubního lékařství - Justus Liebig Universität Giessen
1983 - 1986    Vědecký spolupracovník na orální chirurgii v centru pro
                        maxilo-faciální chirurgii -Justus Liebig Universität Giessen
                        -Prof. Dr. H. Kirschner
1986    Specialista pro orální chirurgii
1986    Promoce na Justus Liebig Universität Giessen
            Thema: "Immunzytochemische und histochemische Untersuchung
            von Fremdkörperreaktion in Oralgewebe" s oceněním "magna cum
            laude"
1987    otevření praxe -Memmingen, Bayern Studijní pobyty USA a ve
            Švýcarsku
1990    Zakládající člen skupiny pro vzděláván-Zahnärztlicher
            Fortbildungskreis
1995    založení institutu pro vzdělávání -Instituts für Zahn
            ÄrztlicheFortbildung Memmingen
1998    Certifikace (BDIZ) – Odborník pro Implantologie
2001    členství v -APW/DGI/DGÄZ/DGZ/DGZPW im Rahmen der
            Curricula Implantologie, Ästhetische Zahnheilkunde und
            Restaurative Zahnheilkunde
2002    Certifikace - Spezialist Parodontologie European Dental Association
            (EDA)
2004    zvolen do předsednictva -Deutschen Gesellschaft für Implantologie
            DGI - referent pro vzdělávání
2005    Docent na Steinbeis-Universität Berlin für den Studiengang Master
            of Science in Oral Implantology
2006    člen - American Academy of Esthetic Dentistry (AAED)
2006    člen - American Academy of Restorative Dentistry (AARD)
2009    zvolen – viceprezident Deutschen Gesellschaft für Implantologie
2012    zvolen prezidentem DGI

Těžiště činnosti: estetická medicina, estetická parodontální chirurgie, mukogingivální chirurgie, parodontologie, implantologie, kostní regenerace, mikrochirurgie, peripatetika, protetika, laserová terapie.
Bohatá přednášková, pedagogická a publikační činnost – národní i mezinárodní.
 
 
ZTM Andreas Klar
1980-1984 - studium na zubního technika -Rübeling Dental-Labor
                     GmbH, Bremerhafen
1990-1991 - studium na ZTM- Meisterschule v Mnichově-
                     Zahntechnikermeister
od 1991     - praxe -Berlin,
2002          - založení pobočky zubní kliniky - Charité,Campus
                    „Benjamin-Franklin"
2005          - založení firmy - R+K CAD/CAM-Technologie GmbH +
                    Co. KG
2007          - založení pobočky v Halle - Wittenberg Martin-Luther-
                    Universität
Odborný spolupracovník Nakladatelství Quintessenz GmbH
Odborný poradce - společnost Dentale Technologie e.V.
Bohatá publikační a přednášková činnost – národní a mezinárodní
 
 
MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
Pracuje od roku 1993 na stomatologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Nejprve působila na oddělení dentoalveolární chirurgie, v posledních deseti letech se zabývá téměř výhradně dentální implantologií. Tématem její disertační práce bylo „Porovnání úspěšnosti povlakovaných a nepovlakovaných oseointegrovaných implantátů". Zajímá se také o implantace u zdravotně kompromitovaných pacientů. Jako odborný asistent vyučuje preklinickou stomatologii, stomatologickou rentgenologii a dentální implantologii. Věnuje se i postgraduální výuce implantologie. Vedle práce v Implantologickém centru stomatologické kliniky vykonává i privátní praxi, která se specializuje na zavádění čepelkových a prozatímních implantátů. Je autorem a spoluautorem desítek publikací v časopisech, pravidelně přednáší na celostátních i mezinárodních odborných akcích. Je spoluautorkou obou vydání monografie A. Šimůnek a kol.: Dentální implantologie.
 
 
Doc. Ing. Tomáš Krabec
Působí od roku 2005 na Vysoké škole ekonomické v Praze, jeho specializací jsou finance a oceňování aktiv. Ekonomii a finance studoval v Praze a v Cáchách, program MBA in International Business absolvoval v Itálii a v USA. V roce 2011 byl habilitován na docenta. Je autorem tří odborných monografií a desítek článků, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a jako hostující profesor na zahraničních univerzitách (Finsko, Francie, Německo, Rakousko, USA, Řecko, Španělsko). Kromě toho působí jako soudní znalec se specializací na oceňování podniků a cenných papírů. Specifickým zaměřením je oceňování podniků a projektů v oblasti zdravotnictví. Doc. Krabec je autorem metodologie pro ocenění lékařské praxe v ČR v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, v roce 2009 vydal na toto téma knihu Oceňování a prodej privátní zubní praxe (Grada Publishing, a.s.). Od roku 2009 je členem ekonomické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
 
Dr. med. dent. Alexander Krausse
1997-2001 - lékař a vědecký pracovník Protetického oddělení
                     polikliniky ve Freiburgu - (Prof. Dr. J. R. Strub)
2002 - jmenován Specialista pro protetiku DGZPW
2004 - jmenován Referentem pro Akademii pro praxi a výzkum
            a Německou společnost pro implantologii
2005 - privátní praxe Köln a. R.
 
 
 

 

 

Dr. Dr. Christian Küttner
1986 - 1992 studium všeobecného lékařství univerzita Hamburg
1993 - 1997 studium zubního lékařství univerzita Göttingen
1997 - 2004 vědecký pracovník Klinika a poliklinika ústní, čelistní
                     a obličejové chirurgie Vysoká škola Hannover
2001 - odborný lékař ústní, čelistní a obličejová chirurgie
2004 - specializace v plastické chirurgii
2005 - specializace v implantologii
Od 2005 - Dr. Horst Schmidt Klinika pro ústní, čelistní a obličejovou
chirurgii Wiesbaden
Bohatá přednášková a publikační činnost - národní a mezinárodní
 
 
Dr. med. dent. Klaus Müller
Vystudoval Zubní lékařskou fakultu a Fakultu Přírodních věd v Göttingenu, Heidelbergu a Giessenu.
1976 Zakládající člen Evropské akademie pro orální implantologii
1977 Promoval a zahájil asistenční činnost v Brémách, Schaanu (Lichtensteinsko)
1978 Vlastní praxe- Sinn, Hessensko
1989 Zakládající člen BDIZ/EDI
1998 Zakládající člen a poradce IGfZ (Implantologische Genossenschaft für Zahnärzte)
2004 Odborný referent DGI )Deutsche Gesselschaft für Implantologie)
Referent IZI (Institut für Zahnärztliche Implantologie)
Přednášková a publikační činnost v Německu i zahraničí,
odborník na Bone Management a Nano-technologie.
 
 
Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc.
1960 Absolvoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové.
1967 Složil atestaci z oboru stomatochirurgie
1977 Stal se přednostou oddělení čelistní a obličejové chirurgie
         Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
1998 Pracuje ve Výzkumném ústavu stomatologickém, Praha
1976 Kandidát lékařských věd
1980 Docent v oboru stomatologie
1984 Doktor lékařských věd
1990 Profesor pro obor stomatologie
2006 Člen České společnosti pro implantologii
2009 Prezident České společnosti pro implantologii

Dosud publikoval přes 120 vědeckých prací a podílí se na výuce lékařů v
rámci kliniky i přednáškovou činností v ČR i zahraničí.
 
 
 
ZTM Josef Reitmaier
1984 - 1988 Studium na zubního technika-Mnichov
1998 - ZTM - mistrovské zkoušky - Mnichov - získal „Mistrovskou cenu"
           Bavorské vlády
1998 - Vedoucí- Dental Team GmbH v Bergen - Německo

Specializace – implantologická protetika a Galvanotechnika
Členství -IZI,DGI, DGZI
Přednášková a publikační činnost, vedení odborných kurzů v Německu i v zahraničí
 
 
 
Priv. Doz. Dr. med. dent. Sven Reich
1989 - 1994 - studium zubního lékařství Friedrich-Alexander-
                       Universität Erlangen-Nürberg
1994 - vědecký asistent Poliklinika pro zubní protetiku -
           Universita Erlangen - Norimberk
1997 - promoce F.-A. Universität Erlangen-Nürnberg
2005 - Habilitován F.-A.-Universität Erlangen- Nürnberg
2005 - Oberarzt -Poliklinika pro zubní protetiku a materiály -
            Universität Leipzig
2009 - Oberarzt - Klinika pro zubní protetiku a materiály -
            Universität Aachen

Hlavní specializace: restaurativní protetika, pevné a snímací náhrady,
implantologická protetika, počítačem plánované protetické rehabilitace, biomateriály
 
 
 
ZTM Matthias Riethmüller
1997 - ukončení studia - dentální technik
2003 - ukončil -German Master School - Hamburg
2006 - vedoucí instruktor Bego Training Center - Brémy
Zaměření - estetická protetika a implantologická protetika
Motto - Příroda je vize
 
 
  

Prof. Dr. med.dent .Dipl.-Ing. Ernst- Jürgen Richter
1971 - 1977 Studium Vysoké školy technické RWTH Aachen
1977 - 1982  Studium Zubní lékařství - Albert - Ludwigs - Universität Freiburg
1983 Promován Dr. med. dent.
1982 - 1996  Klinika RWTH Aachen
1991  „Heinz-Meier- Leibnitz-Preis“- Výzkumné společnosti
1992 Habilitován
1995  Výroční cena DGZMK
1996  Poliklinika zubní protetiky - Julius-Maximilians - Universität Würzburg
Ředitel této polikliniky
Odborný referent Curriculum Implantologie DGI/APW aBLI
Učitel Stienbeiss-Hochschule Berlin
Spoluautor - Atlasu Implantologie
Hlavní obor: implantologie a implantologická protetika, biomechanika, Bezkovové rekonstrukce, Dentální magnetoresonantní tomografie
 
 
diplomované studium chemie studia v Heidelbergu a zubní lékařství na Lékařské škole 
v Hannoveru a na Justus Liebig-Universitě v Giessenu.
1990 - 1998  vědecký pracovník a vedoucí lékař na oddělení parodontologie 
v Centru pro dentální, orální a maxilofaciální chirurgii na univerzitě 
v Giessenu. Výzkum se zaměřuje na vývoj biomateriálů a tkáňové inženýrství. 
1998 - 2006 vědecký ředitel školy zubních lékařů v Dolním Sasku.
2001 až 2006  učil na Charité – lékařská univerzita v Berlíně-Campus Benjamin Franklin
Docent pro parodontologii a implantologii na Steinbeis-Hochschule 
v Berlině
od 2010  vedoucí lékař oddělení parodontologie na Univerzitě v Marburgu
Člen různých národních a mezinárodních vědeckých společností.
 
  
Dr. Med. Dent. Dr. med. Philipp Streckbein
1996  Absolvoval Všeobecnou vysokou školu
1998 - 2003  Johannes - Gutenberg-Universität Mainz Studium der Zahnmedizin
2002  Studijní pobyt Brazílie
2005  Promotion zum Dr.med. dent. - J-G-U-Mainz
2004 - 2009  Studium der Humanmedizin Justus-Liebig-Universität - Giessen
2008  Všeobecná a úrazová chirurgie , čelistní a ústní
chirurgie - Giessen a Kapské město (Jižní Afrika)
2009  Promotion zum Dr. med. -J-G-U Mainz

Členství- DGZMK(Deutsche Gesselschaft f.Z-M-K)
DGU (D. Gess. F. Implantologie)
EACMFS( European Association f. Cranio-Maxillo-Facial Surgery)
DGMKG(D.G. f-Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie)
DGP(D.Gess. f. Parodontologie)
BDO(Berufsband Deutscher Oralchirurgie)
AgKi(Arbeitsgemeinschaftnf. Kieferchirurgie)
AgLz(Arbeitsgemeinschaft f. Laserzahnheilkunde)

Publikační a přednášková činnost v Německu i v zahraničí
2011  udělení specializace: Specialista na orální a maxilofaciální chirurgie
2012  ocenění Evropský specialista na ústní a maxilofaciální chirurgie (FEBOMFS) - pracovník Evropské rady Ústní maxilofaciální chirurgie - chirurgie hlavy a krku
2012  vedoucí lékař na oddělení orální a maxilofaciální chirurgie - Fakultní nemocnice Giessen
 
 
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek CS.c.
Promoval v roce 1977 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od té doby pracuje na královéhradecké stomatologické klinice. Osmnáct let se plně věnuje dentální implantologii a je jedním z průkopníků tohoto oboru u nás. V implantologii se vzdělával v několika západoevropských zemích a v USA. Působí jako vedoucí univerzitního implantologického pracoviště, největšího v České republice. Se svým kolektivem zavedl 18 000 implantátů, napsal přes 230 publikací v tuzemském i zahraničním odborném tisku a přednesl 350 odborných přednášek, převážně na implantologické téma. Je vědeckým sekretářem
Implantologického klubu České republiky a vedoucím kolektivu autorů první české učebnice dentální implantologie, která vyšla v letech 2001 a 2008 a získala Cenu rektora Karlovy univerzity za nejlepší publikaci roku. V roce 2010 byl vyhodnocen časopisem Týden jako jeden z 10 nejvýznamnějších zubních lékařů v ČR.
 
 
Dr. Taskin Tuna
Dr. med. dent. Taşkın Tuna
Hlavní lékař - Klinika pro zubní protetiku a biomateriály
Centrum pro implantologii
Univerzita Aachen - Německo

20/02/1977 Narodil se v Düren / Severní Porýní-Vestfálsko, Německo
1996 - 2002 Pregraduální vzdělávání v zubním lékařství na Fakultě 
zubního lékařství, RWTH univerzita v Cáchách, Německo
2003 - 2004 Clinical Assistant lékař v soukromé praxi v Cáchách, Německo
2004 - 2005 Clinical Assistant lékař v soukromé praxi v Duren, Německo
10. 2005 Odborný asistent na katedře protézy, zubní škola Albert-Ludwigs-univerzita, Freiburg, Německo
01. 2007 Odborná práce - Doktor zubního lékařství : "Retrospektivní srovnávací klinická studie ukotvení protéz na implantáty v bezzubého dolní čelisti - subjektivní hodnocení pacientem"
10. 2009 Specializace v oboru zubní protézy (schváleno německé Společnosti pro Dentální a stomatologický Materials Science)
11. 2009-
09. 2013
Supervisor postgraduální program na katedře protetiky, stomatologické škola Albert-Ludwigs-univerzita, Freiburg, Německo
2011-2013 člen výzkumné skupiny Prof. Dr. W. rukám, Katedra protézy, zubní škole Albert-Ludwigs-univerzita, Freiburg, Německo (oblasti výzkumu: Povrchová úprava zubních implantátů)
10. 2012 Ocenění: 1. cena na základního výzkumu soutěži na EAO Kongresu, Kodaň, DK (téma: "Vliv ultrafialového photofunctionalization na biologickou aktivitu materiálů různých zirkonových implantátů ")
2013 Cena: Frechette Award na IADR setkání v Seattlu, USA 
s Research Group Brezavscek et al. (Téma: "léčba Ultraviolet zlepšit osteokonduktivitu o zirkonia materiálu")
10. 2013 asistent (asistent lékařský ředitel) při Klinice Dentální 
a biomateriálů, Centra pro Implantologie při Fakultní nemocnici Aachen (RWTH Aachen), Německo

 
Výzkumné zájmy
Jeho hlavní zájmy v klinické praxi jsou - oblasti plánování a provádění složitých protetických rekonstrukcí v kombinaci s řízenou implantologií 
a zubní estetická a protetická léčba. V oblasti výzkumu - analýza povrchu 
a úpravy povrchu zubních implantátů. 

Bohatá mezinárodní publikační a přednášková činnost.

 
 
Univ. Prof. Dr. med. dent. Stefan Wolfart
1990-1995 - Studium Zubního lékařství na Philipps- Universität Marburg
1996 - Promoval na Universität Marburg
1997 - Lékař –asistent v Praxis- Köln
1998 - vědecký spolupracovník na Klinice pro zubní protetiku,
            propedeutiku a materiály na Universitätsklinikum Schleswig-
            Holstein - Campus Kiel
2000 - jmenován vrchním lékařem
2001 - jmenován „Spezialisten für Prothetik" der Deutschen
           Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde
2006 - Habilitován (Téma: „Význam zubní estetiky pro zlepšení
            kvality života")
2006 - absolvent -Curriculums Implantologie (DGI)
2008 - Berufung an die RWTH-Aachen auf die W3-Professur Klinik
            für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde
2008 - ředitel Kliniky pro zubní protetiku a materiály na Universitní
            klinice v Aachen

Těžištěm klinické a vědecké činnosti je implantologie, protetika,
estetika a materiály
 
 
ZTM Henning Wulfes
Narozen 1949
1986 - závěrečná zkouška Master Dental Technician - Düsseldorf
2002 - 2010 - zakladatel a ředitel Mezinárodní dentální akademie - Bego
Training Center
Vyučuje na German Master Schools a Universitách - Německo, USA,
Austrálie, Afrika
Autor mnoha odborných knih.
Motto - Vzdělání je cesta k úspěchu
 
 
Mgr. Petra Křížová DiS.
Pracoviště: Stomatologickáklinika 3.LF UK a FN KV Praha
1983 – 1987 SZŠ v Ústí n. L. 
1994 – 1995 PSS IDVPZ Brno specializace Stomatologická sestra
1999 – 2002 Pedagogická fakulta J.E.Purkyně v Ústí n. L.
obor Ošetřovatelství-managemen (Bc.)
2007 – 2009 VOŠZ a SŠZ v Ústí n.L. - obor DDH - (DiS.)
2010 – 2012 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety - (Mgr. )
Člen ČAS – stomatologická sekce
Člen ADH ČR (v letech 2008 – 2011 viceprezident, prezident)
Člen redakční rady – časopis StomaTeam
 
 
Prof. Dr. Frank Schwarz
Specialista pro orální chirurgii
Těžiště činnosti Implantologie (DGI)

Narozen -20.07.1972

1983-1992 Gymnasium v Krebsberg Neunkirchen/Saar
1993-1998 Studium der Zahnmedizin Homburg/Saar
1999 Zahnärztliche Approbation
2001 Promotion zum Dr. med. dent. (magna cum laude)
2003 Odborník pro orální chirurgii
2005 Habilitován v oboru Zubní-,ústní- a čelistní chirurgie 
2010 Professor na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
2011 Appointment (offer) as Associate Professor in Implant Dentistry,
         Hong Kong University 
2012 Appointment (offer) as Director Implant Dentistry, New York
         University, College of Dentistry
2012 Viceprezident DGI
2013 Appointment (offer) as Clinical Associate Professor in Oral Surgery,
         Faculty of Medicine and Health Leeds Dental Institute, 
         University of Leeds
2013 Honorary Professor in the School of Dentistry and Oral Health,
         Griffith University, Brisbane, Australia
 
 
Priv.-Doz. Dr. Dietmar Weng

1993 promoval na univerzitě v Marburgu v Německu, následující 3 roky
         odborným asistentem na Univerzitě Freiburg, odd. prostodoncie
1996-1998 hostující odborný asistent, University of Texas v Houstonu,
                   USA, odd. parodontologie, učinil rozsáhlý výzkum na téma
                   zubní implantáty a regenerační materiály
1999-2004 docentem na univerzitě v německém Würzburgu, 
                   odd. prostodoncie
od 2004 soukromá praxe Stranberg, Německo, se speciálním zaměřením
               na implantologii a parodontologii.
od 2009 hostujícím profesorem na univerzitě v Kielu, Německo, odd.
              prostodoncie, kde v roce 2011 získal titul Ph.D. Přednáší 
              a publikuje na mezinárodní úrovni, je členem několika vědeckých
              společností, členem redakční rady časopisu "Implantolgie".
2013 zvolen Viceprezinetem, the German Society of Dental, Oral and
         Craniomandibular Sciences (DGZMK).