Výbor ČSI
Aktuality / Novinky
Stanovy
Přihláška
Vzdělávací akce
Kontakty
Referenti

Výbor ČSI

Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc.
 - prezident

1960 Absolvoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové.
1967  Složil atestaci z oboru stomatochirurgie
1977  Stal se přednostou oddělení čelistní a obličejové chirurgie
Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
1998  Pracuje ve Výzkumném ústavu stomatologickém, Praha
1976  Kandidát lékařských vìd
1980  Docent v oboru stomatologie
1984  Doktor lékařských věd
1990  Profesor pro obor stomatologie
2006  Člen České společnosti pro implantologii
2009  Prezident České společnosti pro implantologii
 
Doc. MUDr. Eva Gojišová
 - víceprezident

Pracoviště: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova, Praha 10
Vzdělání:
Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, obor stomatologie
1978  atestace I. stupně
1988  atestace II. stupně
2001  jmenování docentem v oboru stomatologie
Zaměstnání:
1974  Sekundární lékař na Stomatologické klinice FN Olomouc
1977  Samostatně pracující lékař na stomatologickém oddělení 
OÚNZ Praha 4
1987  Sekundární lékař na Odd. záchovné stomatologie
II. Stomatologické kliniky UK Praha 2
1991  Externí učitel na stomatologickém odd. 3. LF UK Praha 10
1992 Odborný asistent Stomatologické kliniky 3. LF UK s částečným
úvazkem pro LPP činnost FNKV Praha
1995 Pověřená vedením Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV
Praha 10
2003 Jmenování přednostkou Stomatologické kliniky 3. LF UK a
FNKV Praha
2009 Víceprezidentka ČSI
Bohatá pedagogická činnost a vědecko-výzkumná činnost.
 
MUDr. Jiří Hrkal
 - víceprezident

1980 Absolvoval LF UK v Plzni v roce 1980
Zabýval se především protetikou a dětskou stomatologií, úrazy zubů 
a dětskou protetikou.
1992  Založil soukromé stomatologické centru HDC-Kladno
1998  Specializuje se v oboru dentální implantologie a implantologická
protetika.
2004  Získal specializaci pro péči ve stomatochirurgii.
2003  Specializuje se na využívání digitální tomografie ve stomatologii, na plánování a navigaci v dentální implantologii.
2003  Člen IGZ- Implantologische Geselschaft für Zahnärzte.
2005   Člen DGI-Deutsche Geselschaft für Implantologie
2006   Člen České společnosti pro implantologii
2009  Viceprezident České společnosti pro implantologii
Přednáší implantologickou tématiku na domácích i zahraničních
sympoziích a seminářích. Publikuje v odborných časopisech.
Působí jako školitel v oblasti digitální tomografie NewTom 
a implantologie (Compress Implantant Systém, Bone Management..)